top of page

OM AYURVEDA

Uppdaterat: 20 apr. 2020


Ayurveda är kunskapen om livet.

Ayurveda är en urgammal kunskap om liv och hälsa, baserad på det som är enkelt och naturligt och är väl beprövad i tusentals år.


Ayurveda hjälper oss att skapa insikt om oss själva och om varandra och vi lär oss hur våra liv kan påverkas och formas genom vårt val av kost, motion och tankar – vår livsstil.


Ayurveda lär oss att leva i harmoni med naturen och på så sätt undvika obalanser, så vi kan leva fria från besvär och sjukdomar.

Vi får också hjälp att återta hälsan om vi dragit på oss en obalans, krämpa eller sjukdom.


Ayurveda betyder kunskapen om livet, eller kunskapen om allt levande, och beskriver människan som en del av en helhet sammansatt av många egenskaper. Var och en av oss har sin speciella egenskap som formar vår personlighet.


Ayurveda utgår från ett antal kroppstyper (doshor) Vata, Pitta och Kapha, som var och en har sina specifika egenskaper, kvaliteter och kännetecken. Vi är en blandning av kroppstyperna, där de olika kroppstyperna kan vara mer eller mindre dominerande hos oss.

När vi lär oss att identifiera och förstå vår egen kroppstyp ger det en förståelse för varför vi reagerar som vi gör i vissa situationer, medan en annan person kan reagera på ett helt annorlunda sätt – tex hur olika vi reagerar på fysisk och psykisk stress. Vi får en ökad förståelse för både oss själva och för vår omgivning. En mycket nyttig kunskap att bära med sig både privat och i arbetslivet.


Ayurveda förebygger sjukdomar, genom att på ett tidigt stadium ta hand om obalanser som senare skulle kunna leda till utvecklandet av sjukdomar. Ayurveda lär oss också hur vi kan undvika obalanser och sjukdomar, som respektive kroppstyp kan ha en benägenhet att drabbas av, genom att lära oss mer om vår egen kroppstyp.


Ayurveda passar både för dig som är frisk och vill fortsätta vara frisk och utvecklas, och för dig som kommit ur balans och vill ha hjälp att återfå ditt välbefinnande.


Ayurveda ser till helheten – kroppen, själen och våra tankar, allt hänger ihop.

Allt påverkar oss – våra tankar, vårt agerande, vad vi äter, hur vi äter och när vi äter.


Ayurveda ger oss effektiva verktyg att balansera våra svaga sidor och stärka våra förmågor, vår hälsa och vårt välbefinnande.


Så varmt välkommen till Ayurveda och den naturliga vägen till hälsa och välmående!


8 visningar0 kommentarer

Comments


bottom of page