öppen bok

Ayurvedisk hälsorådgivning

Vad är Ayurveda?

Ayurveda hjälper dig förstå varför en obalans har uppstått och behandlar inte bara symptomen utan grundorsaken.

Ayurveda betyder kunskapen om livet och är världens äldsta hälsovetenskap, ett ca femtusen år gammalt hälsosystem för naturlig hälsa och inre utveckling. Ayurveda har gett oss tillgång till enkla och naturliga metoder så att var och en av oss, genom ökad kunskap och självkännedom kan få utvecklas individuellt, utifrån sina behov och förutsättningar. Förståelsen för människors olikheter och olika resurser är en väsentlig tillgång som skiljer Ayurveda från västerländsk hälso- och sjukvård. När du vet vem du är, blir det lättare att förstå vad du mår bra av. Ayurveda ger dig nyckeln att förstå dig själv bättre.

Hur kan Ayurveda hjälpa dig?

Att behandla med Ayurveda handlar om att ta reda på vad grundorsaken till symptomen eller sjukdomen är och försöka dra tillbaka obalanserna som orsakat problemet. Vi behandlar inte symptomen utan söker grundorsaken. Eftersom varje människa är unik kan så anpassas behandlingar och råd individuellt. Dina behov och möjligheter styr vilken behandling och vilka råd du får. 

Att läka kropp och sinne med Ayurveda innefattar kostråd, levnadsråd, olika kroppsbehandlingar, andningsövningar, yoga, meditation och avspänning.

Ayurveda passar både för dig som är frisk och vill fortsätta vara frisk och utvecklas, och för dig som kommit ur balans och vill ha hjälp att återfå ditt välbefinnande.

Vad kan Ayurveda hjälpa till med?

Ayurveda är bra för många olika obalanser som t.ex.:

utbrändhet/stress, ångest/oro, sömnproblem, trötthet, luftvägsbesvär, hudbesvär, muskel- och ledbesvär, huvudvärk/migrän, mage/tarm besvär, PMS/mens/klimakteriebesvär (hormonella obalanser), över-/undervikt, stärka immunförsvaret, värk, fertilitetsproblem m.m.

En hälsokonsultation kan göras:

  • för att justera obalanser innan de leder till sjukdom.

  • när du känner dig ur form eller redan har blivit sjuk.

  • som ett komplement till traditionell skolmedicinsk behandling.

  • när du vill påverka din egna hälsa och ta större ansvar för ditt långsiktiga välmående och läkande. 

 

Ayurvedisk hälsorådgivning

En ayurvedisk hälsorådgivning är helhetsbaserad och individuellt anpassad, beroende på ditt aktuella hälsotillstånd, din personlighetstyp och din livssituation.

Under en ayurvedisk hälsorådgivning gör jag bland annat avläsning av puls, naglar och tunga och vi går igenom dina dagliga vanor - sömn, kost, aktivitet/vila osv., för att kunna få en helhetsbild av det som kan förändras för att uppnå balans i livet.

Att läka kropp och sinne med Ayurveda innefattar kostråd, levnadsråd, olika kroppsbehandlingar, andningsövningar, yoga, meditation och avspänning. 

För att underlätta avläsning av naglarna är det bra om dina naglar är omålade/obehandlade när du kommer på rådgivning.

Uppföljning av ayurvedisk hälsorådgivning

Vi går igenom hur det har gått för dig med de råd som du fick vid hälsorådgivningen. Du får även veta dagsformen och du får fortsatta råd om hur du ska gå vidare. Det kan innebära att du fortsätter som tidigare men det kan också innebära att du får nya råd.

Ayurvedisk hälsorådgivning via Zoom

En ayurvedisk hälsorådgivning via Zoom ger dig enkla och individuellt anpassade råd för egenvård.

Precis som en hälsokonsultation på plats hos mig kollar jag dina naglar, ögon och tunga och vi går igenom dina dagliga vanor - sömn, kost, aktivitet/vila osv.

När du bokat tid mailar jag dig ett formulär som du fyller i, som ligger till grund för dina rekommendationer. 

Ayurvedisk hälsocoaching via Zoom

En ayurvedisk hälsocoaching via Zoom kan bokas mellan nybesök och återbesök. Vi pratar om hur det gått sen sist. Du får rekommendationer om kostråd, viktiga livsstilsförändringar, andningsövningar och eventuella kosttillskott.

Stora doshatestet - ta reda på din ayurvediska kroppstyp.

Ayurveda arbetar i både förebyggande och behandlande syfte.

Om du är helt frisk kan du boka tid för att ta reda på din ayurvediska kroppstyp, den bortom dina obalanser - prakriti.

Med utgångspunkt utifrån din kroppstyp får du hjälp att välja rätt kost, livsstil, enkla huskurer och andningsövningar som förebygger de sjukdomar din kroppstyp har lättast för att dra på sig.

Med enkla medel kan du hålla dig frisk och full av energi.

Boka tid