top of page

Vad innebär det att leva med 5D medvetande?

Uppdaterat: 14 juli 2021


Att leva med medvetandet i den femte dimensionen, 5D, handlar om att leva i villkorslös kärlek, att leva som den Du i hjärtat verkligen Är ❤️


När du lever i villkorslös kärlek lever du genom hjärtats medvetenhet, du har lärt dig att lyssna och du lyssnar till ditt hjärta ❤


Du vågar se och möta allt precis som det ÄR, och du ser med kärleksfulla ögon och agerar utifrån kärlek ❤


När du är i hjärtat och ser med kärlekens ögon, då dömer och värderar du inte någon annans agerande. "Vem är jag att döma!?" är en insiktsfull tanke.


När du lever genom hjärtat vet du att allt levande har lika värde, både djur och människor. Ingen är bättre eller sämre. Du värderar inte och du skadar ingen, varken människa eller djur ❤


Du ÄR i kontakt med hjärtat när:

  • du vet att alla dina behov tillgodoses, du upplever inte brist på något.

  • dina gränser är kärleksfulla och respektfulla, både mot dig själv och mot andra.

  • du är förlåtande, dömer och värderar inte för du ser helheten och förstår att alla har olika resor att göra i livet för att växa som människor.

  • du tar fullt ansvar över vad du säger och gör. Du talar och agerar kärleksfullt.

  • du respekterar att människor kan ha olika åsikter. Du behöver inte tycka lika och du värderar inte något som bättre eller sämre.

  • du bekräftar dig själv så du behöver inte söka bekräftelse hos andra.

  • du är ödmjuk inför att alla har kommit olika långt på sin livsresa. Du agerar utifrån den kunskap och erfarenheter du har och du förstår att andra gör likadant.

  • du vet allt allt är ett och samma, energimässigt, så du lever i samklang och symbios med naturen.


Mycket inre arbete och personlig utveckling behövs för att kunna leva med medvetenheten i den femte dimensionen. Självinsikt att se både sina egna ljusa sidor och även se skuggsidan och ha viljan att jobba med båda ❤️


All kärlek till dig ❤️

565 visningar2 kommentarer

2 Comments


Eva Carlberg
Eva Carlberg
Mar 09, 2021

Jag blir berörd ända in i själen🤗❤❤❤🙏

Like
Anette Uhlin
Anette Uhlin
Mar 09, 2021
Replying to

Tack snälla 🙏 ❤❤

Like
bottom of page